Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 2021

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för ersättning för arbete i Sverige. Det berör såväl dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare som dig som driver ett företag i Sverige.

De nya reglerna berör framför allt tre olika grupper. Innebörden av reglerna finns beskrivna på respektive sida.